Livias Yoga
Yoga World
BokrecensionInspirationny boknyfikenhet

“Nyfikenhet är en glöd!”Jag har läst Ulrica Norbergs nya bok Nyfiken,väck ditt inre geni

Hon slutar aldrig att förvåna oss, duktiga och driftiga yogalärarkollegan, inspiratören, journalisten och skribenten Ulrica Norberg som flitigt publicerar nya bokbidrag som får oss alla att fundera lite extra på det som vi annars kanske inte skulle reflektera om till vardag! Häng med när jag berättar om Ulricas nya bok – Nyfiken, väck ditt inre geni!

NYFIKENHET – denna egenskap eller kvalitet som vi alla föds med och som är så viktig när vi som barn börjar utforska världen. Det är av ren nyfikenhet vi som bebisar lär oss att vända oss från ett ryggliggande läge till magliggande, vi lyfter upp huvudet och så småningom också reser vi oss och lär oss att gå! Ett barn undersöker världen med nyfikna ögon och tack vare nyfikenhet, som man idag betraktar som en medfödd egenskap, går barnet genom många upptäckt, utvecklar sig och blir så småningom en vuxen individ.

Men vad händer med nyfikenhet när vi har blivit stora? Har vi kvar denna utforska-lust eller förlorar vi den? Eller finns nyfikenhet bara kvar hos några människor? Varför finns det halvnegativa uttryck om nyfikenhet som “lägga näsan i blöt” och “Nyfiken i en strut” när denna egenskap är så livsnödvändig för mänsklighet? Är du nyfiken av dig? Och vad associerar du för känsla när du hör detta ord?

Om detta och mycket mer handlar Ulricas precis nypublicerade bok “Nyfiken- väck ditt inre geni som jag har fått chansen att läsa och recensera för Yoga World.

Boken är en spännande och intressant resa i tiden och belyser hur människor har resonerat kring nyfikenhet under tiderna; tack vare en kombination av gedigen research i ämnet och egna erfarenheter, berättar Ulrica om hur vår uppfattning om nyfikenhet ändrat mer och mer karaktär under de olika sekel; från t ex Renässansen, en tid under vilken extranyfikna människor inte var lika prisade för sin upptäckarlust som idag. Tänk t ex på alla protester som min landsman Galileo Galilei gick till mötes under 1500-talet pga av sin omåttliga nyfikenhet som gjorde honom tämligen kritiserad och oförstådd samtidigt som många ansåg redan då att Galilei var ett geni.

Det var just Galileis stora nyfikenhet och upptäckarglädje som ledde honom till häftiga nya tekniska och astronomiska insikter, som sen kom att göra vårt samhälle så mycket rikare kulturellt!

Sen den tiden har människor ändrat mycket sin uppfattning om nyfikna personer och Ulrica menar att idag är nyfikenhet mycket mer erkänd som en av människors största driftkrafter och de mer nyfikna forskarna och vetenskapsmän/kvinnor hyllade på ett helt annat sätt för sina bidrag.

Idag är nyfikenhet synonym för kreativitet, problemlösning, nya insikter och idéer!

Hur kan vi då göra för att odla eller väcka tillbaka nyfikenhet inom oss?

Enligt Ulrica förlorar vi delvis vår medfödda spontana nyfikenhet när vi som vuxna slutar leka. Det kan förefalla vara självklart att vuxna inte kan leka såsom barn gör, men faktum är att detta även medför att vi inte längre har lika stort intresse att utforska och ta reda på hur saker och ting är. Vi fastnar i egna gamla tron och detta kan även spilla över vår kreativitet också inom vårt arbete, skriver Ulrica som hjälper företag och dess medarbetare att arbeta mer kreativt.

Boken Nyfiken, väck ditt inre geni, bjuder därför också på en mängd olika övningar som du kan testa för att väcka din egen nyfikenhet, genom att aktivera alla sinnen, träna upp din uppmärksamhet men också genom att uppmuntra att ibland ha tråkigt och återfinna skaparglädje från pausen.

Om du vill läsa en mycket personligt skriven bok, som är klart originellt vad det gäller sitt ämne, spännande och lättläst är Ulrica Norbergs Nyfiken, väck ditt inre geni din sommarbok!

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.