Livias Yoga
Yoga World
BokrecensionCompassionhjärnany bokpsykologiYogaYogahjärnan

YOGAHJÄRNAN – Christina Anderssons – och Sara Granström Powieckis nya bok!

Medan östasiatiska filosofin genomsyras av ett holistiskt syn på människan där kroppen och sinnet samverkar, har vi i västvärlden generellt betraktat kroppen och sinnet som helt olika delar av oss. Utifrån denna utgångspunkt har vi skapat oss ett liv där vi antingen går till läkaren för medicin om vi har ont i en fysisk del av kroppen eller så söker vi hjälp hos en psykolog eller kurator om vi känner oss deprimerade eller upplever ångest. Under de senaste åren har denna syn på människa som bestående av två separat delar – kroppen och sinnen – dock förändrats, mycket tack vare nya kunskaper i biologi och psykologi där dessa två viktiga ämnen integreras och befruktar varandra. Detta återspeglas, tycker jag, också i en annorlunda inriktning på yogaböcker som nu mer fokuserar på samspelet mellan kropp, känslor och tankar.

Det senaste spännande bidraget till detta ämne är psykologen Christina Anderssons – och yogaläraren Sara Granström Powieckis nya bok “Yogahjärnan. Den bästa versionen av dig själv med närvaro, ro-styrka och compassion”, som jag berättar mer om nedan.

“I den moderna världen med alla former av stimuli som bombarderar oss från morgonen till kväll tenderar vi att leva och driva våra liv från huvudet. Resten av kroppen förväntas hänga med bäst den kan. Vi har blivit experter på att ignorera de varningssignaler som våra olika system avger, och det är inte ovanligt att obalanser … hanteras genom att dämpa de besvärliga symptomen med hjälp av läkemedel, snarare än att försöka förändra roten till att de finns där från första början”. Detta är ett talande citat som finns med i denna nypublicerade, ambitiösa bok som tar sig an ett spännande men rätt komplext ämne och försöker på ett lättläst sätt, förklara varför vi fungerar som vi fungerar och på vilka sätt vi kan försöka lära oss att bättre hantera tankar, känslor och stress så att vi kan må bättre och uppleva en lugnare vardag.

Huvudverktyg och också centralt i boken är COMPASSION eller MEDKÄNSLAN.

Enligt Christina och Sara kan vi, precis som vi tränar vår kropps i styrka och kondition även träna vår hjärna i att känna större compassion och trygghet samt uppleva positiva känslor så att vi kan byta ut negativa tankar mot mer positiva såna. Vi kan alltså lite efter lite utveckla en hjärna som är bättre på att hantera känslor och de tankarna som dessa känslor skapar. Vi kan med andra ord utveckla en “YOGAHJÄRNA” som är en hjärna som är bra på att låta oss uppleva större compassion eller medkänslan gentemot oss själva och andra.

Compassion är, enligt bokens författare, grundläggande för att vi ska må bra och när vi upplever större medkänsla övar vi också oss på större medveten närvaro, ett djupare andetag och större avslappning vilket gör att vi kan aktivera det parasympatiska nervsystemet, vårt lugn och ro- nervsystem.

Yoga, som i “Yogahjärnan” definieras som Hatha yoga och innefattar användning av verktyg som asanas, Pranayama och mudras är en väldigt bra väg in till att må bättre och känna oss i större ro med oss själva. Enligt Christina och Sara skapar yoga nämligen en användbar ram att öva vår “compassionmuskel”. När vi landar på yogamattan och rör kroppen synkroniserad med andning samt utövar fokus genom meditation möter vi oss själva som vi är, kan hitta större förankring i kroppen och vi kan härmed även känna större närvaro i stunden, vilka är förutsättning till att öva oss på större vänlighet mot oss själva.

Boken “Yogahjärnan” erbjuder därför, utöver en gedigen teoretisk del om compassionträning, även flera speciellt utvecklade program med yogapositioner, andningsövningar och olika meditationer. Idén bakom dessa flöden är att var och en ska kunna hitta ett program som passar oberoende på ens ålder, fysiska förutsättningar och livssituation.

Sara och Christina turnerar just nu med sin nya, fina bok och besöker flera etablerade yogastudion för att presentera boken. Vid dessa tillfällen kan du också inhandla ditt exemplar av boken. Boken finns annars även att beställa från förlaget Volante.

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.