Livias Yoga
Yoga World

Nyligen publicerades en ny studie om Yoga nidrā i PuBMed som är vår största databas för publicerade och oftast vetenskapligt granskade publikationer. Studien, som denna publikation avser, hade som syftet att reda ut allmänna fysiologiska och psykologiska effekter under och efter utövandet av Yoga nidrā, på personer som hade uttalat sömnlöshets problem. Forskning på Yoga nidrā har kommit igång mer under de senaste åren och flera och flera studier är på väg så jag var mycket förväntansfull över denna studie.

Men innan jag berättar vad resultaten på denna studie visade, låt oss pausa här och titta lite närmare på vad Yoga nidrā är, denna fantastiska metod för djupt avslappning, och hur en Yoga nidrā kan gå till.

Yoga nidrā brukar kallas den yogiska sömnen från ordet nidrā som bl a betyder sömn på Sanskrit. På en Yoga nidrā klass guidas du in till djupare och djupare avslappning av en lärare som du hör prata i bakgrund i princip hela tiden. Även om det finns flera olika typer av Yoga nidrā som motsvarar olika traditioner och lägger vikt på lite olika instruktioner (ibland är de knutna till speciell utvecklade metoder som t ex I-Rest) bygger alla Yoga nidrā- metoder, som jag vet, på idén om att leda in deltagare till större avslappning genom att väcka större medvetenhet i andning och kroppen.

Ofta inleder vi som undervisar i Yoga nidrā en klass genom att få ner deltagarna i en skön och varm restorative position för att sen guida in yogisarna genom en så kallad kroppsskanning, som påminner lite av ett besök genom kroppen. Jag brukar guida in mina deltagare till större medvetenhet genom att rikta uppmärksamhet in till olika delar av kroppen. Andetaget och speciellt utandning som är kopplad till avslappning, är också med som viktiga komponenter i ett Yoga nidrā-pass.

Efter kroppsskanning kan deltagarna bl a bli vidare guidade genom olika visualiseringar och upplevelser i kroppen såsom jämförelser mellan varma och kalla delar i kroppen eller olika upplevelse av tyngd och lätthet i kroppen. Alla dessa sätt att instruera i en Yoga nidrā är olika exempel på sätt att förse deltagarna i större och större avslappning och det finns till och med en typ av Yoga nidrā, ofta kallad God Natt eller Sov Gott -Yoga nidrā, där deltagarna uppmuntras till att gå över till sömn från djup avslappning och där deltagarna inte behöver vakna vid avslutat Yoga nidrā, utan kan bara fortsätta sova.

Många är mina yogisar som har berättat om den unika upplevelse av djup vila och den avslappnande känslan efter en Yoga nidrā så det är inte konstigt att man nu försöker testa denna avslappningsmetod på personer med uttalad sömnlöshet.

Så hur blev resultatet av forskningsstudien som jag läste om? Tyvärr var antal testade personer lite för lågt för att, som också författarna till artikeln kommenterade, kunna dra allmänna slutsatser om hur Yoga nidrā kan hjälpa mot sömnlöshet, även om ett viktigt signifikant resultat av studien var att andnings hastighet under och efter Yoga nidrā minskade rejält dvs Yoga nidrā hade statistiskt signifikanta avslappnade effekter hos deltagarna. Inte nog med det, lyfte publikationen upp hur dessa positiva effekter erhölls hos personer som inte i vanliga fall utövade yoga eller Yoga nidrā dvs metoden har potential att nå till en väldigt bred publik av personer. Yoga nidrā prisades också för den enkelheten som metoden innebär. Du behöver bara en lugn plats att vila på och en vilja att släppa tag när du utövar Yoga nidrā!

Jag undervisar i Yoga nidrā varje vecka och har dessutom alltid med Yoga nidrā på mina retreater. Vill du testa en Yoga nidrā? TESTA GRATIS MINA HÄR och HÄR! VAR SÅ GODA!

Källan:

Sharpe E. et al. 2023. A closer look at yoga nidra- early randomized sleep lab investigations. Journal of Psychosomatic Research 166: 2-12.

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.