Livias Yoga
Yoga World

forskning

forskningkonferensYoga & ScienceYogakonferens

På konferensen “Yoga och Science” – var står vi nu?

Veckan har antagligen redan börjat när du läser detta inlägg, även om jag skriver inlägget nu precis hemkommen, för att bäst ge dig en färsk sammanfattning över den spännande konferensen Yoga & Science som jag i år har haft chansen att delta vid som åhörare.

Faktiskt riktigt spännande för mig att sitta och lyssna på alla vetenskapliga presentationer, då jag i ”mitt tidigare liv” när jag forskade, varit på åtskilliga forsknings konferenser i Sverige och utomlands men då i ämnet biologi.

Dagens forskningskonferens handlade delvis också om biologi men i fokus för idag stod yoga vilket också märktes på publiken, som bestod av flera forskare inom medicin, alternativ medicin och biologi men också framförallt av många yogalärare och yogapraktiserande.

Gemensamt för alla intressanta vetenskapliga presentationer idag var just hur långt forskningen på yoga har kommit. Men trots denna gemensamma nämnare, bjöd konferensen på en stor bredd av ämnen; presentationer avhandlade allt från yogas positiva effekter på flera typer av kronisk smärta, till yogas positiva kardiovaskulära effekter och till och med till yogas och annan fysisk aktivitets påverka på tarmbakterieflora eller genuttryck.

Bredden på ämnen speglades också i de flera olika definitioner på yoga som forskarna som föreläste hade använt. “Yoga” definieras nämligen fortfarande på olika sätt av de som designar vetenskapliga studier; inte bara genom att många olika typer av yoga används) i studier utan också i hur den valda yogadefinitionen inkluderar eller inte Pranayama (andning) och meditation utöver den fysiska delen (asanas).

När man jämför studier baserade på olika definitioner på yoga kan det bli problematiskt. Till exempel i större studier, så kallade (meta)analyser, kombineras olika resultat från enskilda studier för att utifrån dessa dra allmänna slutsatser. I dessa fall är det superviktigt att man verkligen kombinera studier som har utgått från samma definition på yoga. Om inte, kan slutsatserna bli felaktiga, en typ av problematik som forskarna är mycket medvetna om och jobbar aktivt med.

Marian Papp, PhD

Vid sidan av den vanligare definitionen på yoga som “träning ” eller “fysisk aktivitet presenterades också en alternativ insikt som jag tycker känns intressant att nämna i sammanhanget. Enligt en av årets “Yoga och Science” organisatörer, disputerade yogaläraren Marian Papp, som har doktorerat i medicinsk vetenskap på Karolinska Institutet med sin avhandling om effekterna av Hatha yoga (Hatha yogic exercises for physical function in healthy individuals and patients with obstructive respiratory disorders) är det inte alls möjligt att särskilja den fysiska delen av yoga (asanas) från andetaget och meditationen när man utför studier på yoga då dessa tre delar samverkar så pass mycket med varandra. I ljuset av detta blir definitionen av yoga mycket bredare.

Amerikanska yogalärare och författaren Eddie Stern

Oberoende på det specifika delämnet som de föreläste om idag var alla de kompetenta talare överens med varandra om att yoga har väldigt mycket att erbjuda oss och att många är de positiva effekter som både den fysiska yoga och meditation har på oss som utövar dem, och alla som kom och lyssnade idag ansåg också att det är viktigt att träffas och lyfta upp denna ännu rätt nya forskningsfält.

Stort tack till Eddie Stern, Marian Papp och Jackie Kleefield för en intressant och viktig konferens som jag ser fram emot att delta vid nästa år igen!

3 februari, 2020 | BLI FÖRST ATT KOMMENTERA!
forskningHälsakonferensYoga

Yoga and science – en konferens om yoga och vetenskap

Som förre detta forskare i biologi och aktiv yogalärare är yoga, forskning och vetenskap något som jag gärna vill det ska komma mycket mer av, både vad det gäller effekter av den fysiska yoga och lika minst om meditations och andnings enorma kraft på vårt nervsystem.

Och mer forskning om yogas effekter är på väg!

Som led i detta anländer en lovande konferens den 2 februari 2020 i Stockholm och ovan ser du de många intressanta talare och presentationer som vi har att vänta 🙂

Jag ska gå, ska du?

25 oktober, 2019 | BLI FÖRST ATT KOMMENTERA!

Populärt från Yogaworld.se

BokrecensionforskningInspirationRörelseVilaYoga

Nu finns en bok om yoga och forskning! – jag har läst Sara Hoys: Yoga, vetenskap och fakta. Därför fungerar det.

Forskning alltså….mitt gamla yrke och min stora passion under över tjugo år (ja fortfarande känner jag mig forskare till en viss del…)….men om forskning och biologi är helt klockrent, kan man inte riktigt säga samma sak när man tänker forskning och yoga…och därför är det desto häftigare när någon tar sig an den svåra uppgiften att försöka sammanfatta den svårtolkade forskning som har gjorts på ämnet yoga.

Det är just det som vännen och yogalärarkollegan (samt bloggarkollega) Sara Hoy har gjort i sin bok “Yoga, vetenskap och fakta. Därför fungerar det.”

Häng med mig så berättar jag mer om en bok som behövdes och som nu finns!

 

“Yoga kombinerar två av de ingredienser vi lider brist på idag: vila och rörelse. Genom att jobba från både hållen på aktivitetsskalan blir yoga ett av de mest effektiva verktygen du har för att bibehålla och öka din hälsa. Yoga fungerar för att den tillgodoser några av dina mest grundläggande behov som människa.”

Med dessa tre klara och koncisa meningar börjar Sara sin bok och man kan konstatera att detta lätt faktiskt kunde varit första delen av en abstract (sammanfattning) av en vetenskaplig artikel. Meningarna berättar nämligen precis om vilket som är bokens huvudbudskap: vi behöver yoga för att må bra för att den ger oss både rörelse och vila vilka vi både behöver mer av i dagens samhället. Och yoga fungerar vilket långsamt men säkert börjar vi finna vetenskapligt stöd för.

Man kan lugnt säga, såsom också vi kan läsa i flera kapitel av Saras bok, att forskning om yoga  fortfarande är i sin linda, speciellt om du jämför det med den stora mängden av forskningsstudier som gjorts på annan typ av fysisk aktivitet. Det som bland annat försvårar sammanställningen av yogastudierna är att studierna inte alltid har använt samma definition på yoga, så studierna i sig inte alltid är  jämförbara med varandra och samma gäller deras resultat;  inom forskning, för att hävda att något är allmängiltigt behöver du ha flera jämförbara studier som stödjer och har visat samma resultat….testa själv vad som händer när du frågar personer i din omgivning om vad yoga är för dem, och se hur du lätt kan få flera definitioner, om olika fysiska eller mer stillsamma typer av yoga.

Dessutom är inte alla studier så välunderbyggda, och det händer, som Sara berättar i sista kapitel av sin bok. att man behövt användas sig av personer som redan utövade yoga för att testa hur yoga fungerar i flera olika avseenden. Detta skapar en lite “färgad” (man pratar om “biased studies”) utgångspunkt för själva studierna….

Detta sagt, finns det ändå många studier – och det finns referenser eller källor om dessa i slutet av boken – som är så pass bra att det går att citera deras resultat och som faktiskt stödjer yoga som en mycket bra komplementär fysisk aktivitet till annan träning samt understödjer de många positiva mentala effekter av meditation och avslappning som vi också kan få genom yoga.

Varje kapitel av Sara Hoys bok är välstrukturerad och börjar med en allmän del om ett utvalt ämne först, följd av en fördjupningsdel för dig som vill veta mer om ämnet.

Dessutom har varje kapitel en praktisk sida med konkreta tips om du kan göra för att konkret komma igång med de aspekterna av yoga som tagits upp i varje kapitel.

Sist i boken, som dessutom har en fiffig layout och otroliga foton (av fantastiska Malin Wittig), som förhöjer texten och dess budskap, får du en serie av utvalda yogapositioner, andningsövning och en meditation att testa.

Och ämnen som tas upp i boken är flera vilket visar hur mycket yoga kan vara bra för!

Ett kapitel handlar om vad som händer i kroppen vid en stressreaktion och hur du med hjälp av yoga kan lära dig att bättre hantera stress. Tänk själv hur du ibland kliver in på en yogaklass direkt efter jobbet och med hela dagens stress men hur du mår efter klassen….genom rörelse och avslappning skingras oftast stressen bort och när du går från klassen är du (jag är i alla fall!) en annan människa och tänk vad skönt att någon har på riktigt delvis kunna mäta dessa effekter och försökt sig på att förklara mekanismerna bakom denna antistressreaktion!

Vidare tar Sara upp hur yoga har visats kunna sänka blodtryck vilket i sin tur kan medföra till en minskning av hjärt- och kärlsjukdomar, som är största dödsorsaken i världen.

Ett tredje kapitel i boken “Yoga, vetenskap och fakta. Därför fungerar det” får du också kunskap om vad som händer hormonellt och fysiologiskt i kroppen vid depression, något som vi vet drabbar tyvärr så många som var femte person i världen. Forskningen, skriver Sara, har visat att yoga fungerar även mot depression genom att den både minskar risken av drabbas av en depression och genom att vara en effektiv behandling mot befintlig depression.

Femte kapitel är mitt favorit för det handlar om ett ämne som är komplext och som jag läser mycket om för tillfället. Det handlar om smärta som vi vet idag, är en multifacetterat begrepp där inte bara kroppens fysiologi men också psykobiologiska aspekter spelar in. Som Sara också skriver har forskning visat att det inte alltid finns en korrelation mellan smärta – där vi känner ont – och en skada. Vi kan ha ont och ingen skadad vävnad eller vi kan tvärtom gå med skador utan att ha ont. Och forskning har visat, enligt det som Sara skriver i sin bok, att yoga kan lindra viss rygg- och nacksmärtorna, något du själv kanske också har erfarit?

Om det inte skulle räcka med alla dessa bevisade positiva effekter från yoga, kan du också lägga till lite mer kända positiva effekter som man kan få av yoga, såsom förbättrad rörlighet, motorisk kontroll, koordination och balans.

Behöver vi säga mer?

Saras budskap är helt klart: yoga kan göras hemma och är i stort en aktivitet som inte kräver någon utrustning, ja att praktisera yoga är enkelt och gratis och de positiva effekter du får tillbaka om du åtminstone byter ut ett av dina träningspass mot yoga är stora, förmodligen ännu större än vad forskningen har hunnit bevisat.

Fortsättningen om detta följer och jag ser fram emot publiceringen av Saras examens arbete i idrottsvetenskap och hennes egna forskningsresultat om yogas positiva effekter!

PS I majnummer av vår fina Yoga World kommer en längre intervju till Sara. Stay tuned!

 

 

14 april, 2019 | BLI FÖRST ATT KOMMENTERA!

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.