Livias Yoga
Yoga World
forskningmental hälsamental träningYoga

Goda nyheter! Yoga är bäst på att sakta ner vårt mentala åldrande, säger senast forskning!

Det har vi egentligen vetat hela tiden. Att vi mår bra av yoga och att yoga kan hjälpa oss på flera olika sätt. Men ännu bättre blir det när forskningen kan hitta stöd för våra personliga upplevelser. Bara när ordentlig evidens finns för att “något är bra” blir detta allmänt accepterat och allmängiltigt och får även en mycket större tyngd.

Den 9 augusti publicerades således resultaten av en svensk vetenskaplig forskningsstudie som uppmärksammades av dagstidning först igår. Nyfiken som jag är på forskning på yoga, som är ännu väldigt begränsad, och med min tidigare bakgrund som forskare, har jag gått och läst hela Open Access artikel publicerad i European Review of Aging and Physical Activity och jag blev verkligen glad över det jag läst.

Forskarna var alltså intresserade av att studera närmare hur fysisk aktivitet kan påverka kognitiva funktioner hos personer från 55 år och uppåt. Med kognitiva funktioner här menar vi vår allmänna kognition dvs hur vi förstår saker och hur vi agerar därifrån, minnes funktion, uppmärksamhet samt hur snabbt vi processar saker. Alla dessa funktioner blir dessvärre allmänt sämre ju äldre vi blir.

Det är välkänt och forskningsbevisat att fysisk aktivitet har positiva effekter på kroppen och dess funktioner hos äldre vuxna men det har däremot inte varit helt klart hur kognitiva funktioner påverkas av fysisk aktivitet dvs tidigare studier om ämnet har visat motsatta resultat och ingen konsensus har det funnits tills idag.

Frågan som denna studie försökte ge svar på var alltså: vilken typ av fysisk aktivitet mellan konditions baserad träning, styrketräning och så kallade “mind body exercises” dvs tekniker som t ex yoga, Qi-gong och Tai Chi., som kombinerar rörelsesekvenser, medvetet andetag och reglering av uppmärksamhet, är bäst för att förbättra kognitiva funktioner hos personer som är 55 eller äldre?

Metoden som forskarna använde sig av är en relativt ny metod kallad Umbrella reviews och tillåter även granskning av review studier som innehåller osäkerhet i resultat. Hela 9227 olika review artiklar om detta ämnen lästes igenom men bara 20 st av dessa uppfyller studiens kriterier och kunde då användas för att dra slutsatser, vilket gör att underlaget för resultat är rätt så litet.

Men trots det, verkar det vara klart att Yoga och de andra mind body tekniker bromsar mer vår åldersrelaterade nedsättning av de kognitiva funktionerna än vad styrketräning eller konditions träning gör, vilket också styrktes av de förändringar man såg i hjärnan och den prefrontala cortex hos de som utövade yoga mm. Förklaringen bakom yogas positiva effekt verkar vara att yoga (och andra mind body tekniker) kombinerar användning av kroppen (rörelser) med aktivering av neurologiska resurser vilket varken styrketräning eller konditions träning erbjuder.

Slutklämmen på artikeln är alltså att en kombination av styrketräning, konditionsträning och yoga (eller andra mind body tekniker) utövad under en längre tid är ju det bästa sättet att hålla oss friska och åldras saktare.

Alltså mer yoga för alla! Det har jag alltid sagt 😉

Källan

Peter Blomstrand,Dario Tesan,Elisabeth Mueller Nylander &Nerrolyn Ramstrand 2023. Mind body exercise improves cognitive function more than aerobic- and resistance exercise in healthy adults aged 55 years and older – an umbrella review. European Review of Aging and Physical Activity. 20, Article number: 15 (2023).

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.