Livias Yoga
Yoga World

Yogapraktik

BokrecensionYoga-sutraYogapraktik

Konkreta råd och praktiskt stöd för vardagen i Måns Broos svenska Yoga-sutra

Yoga-sutra. Du kanske har hört någon lärare citera bitar av denna gamla indiska bok skriven på sanskrit, eller du har, som jag, läst Yoga-sutra för första gången när du har gått din yogalärarutbildning.

Fram till nyligen har det inte varit möjligt att ta del av en version av Yoga-sutra direktöversatt till svenska från sanskrit. Men sen bara ett par månader finns denna viktiga bok även på svenska, och det gör det tack vare religionsvetaren Måns Broo.

Häng med nedan så får du höra mer om Måns nya version av Patanjalis Yoga-sutra!

Jag har haft superturen att kunna träffa Måns för en intervju IRL under just den enda helgen som Måns besökte Stockholm denna vår, för en workshop om Yoga-sutra vid Yogashala i Stockholm, en workshop som jag själv har funderat på att gå på nästa gång. Yoga-sutra är nämligen en fantastisk bok med mycket innehåll och för oss lärare en plats för inspiration och nya idéer för våra klasser. Men Yoga-sutra är, om du frågar mig, inte en lätt bok att begripa sig på, och vi var fler som kämpade med dess förståelse under yogautbildningen.

När jag i söndags klev in på Yogashala möttes jag av en elegant klädd herre som för mig verkade som stillheten och lugnet personifierad och jag vet att jag tänkte att det kanske är så man blir om man, som Måns, har studerat och förkovrat dig i de indiska gamla sanskrit-texterna som till exempel Yoga-sutra i över 15 år och också använder dig av de konkreta verktyg för att stilla sinnet som dessa böcker beskriver.

Jag bad Måns att börja vår intervju med att berätta lite om sig själv och sitt första möte med yoga. Han berättade att detta skedde redan under den tiden han var tonåring och började intressera sig för yogafilosofi. Detta tidiga intresse, fortsatte Måns, ledde så småningom honom till kontakt med Krishnarörelsen och utövandet av bhaktiyoga samt till att leva vid ett Hare Krishna-ashram under ett år. Efter det bestämde Måns sig för att utforska lite andra perspektiv och dök då in i religionsvetenskap och de indiska religionerna. I samband med detta började Måns läsa sanskrit och gled gradvis in på forskarstudier och en akademisk karriär.

Idag är Måns docent i religionshistoria vid Åbo Akademi där han också undervisar om hinduismen sen länge tillbaka.

Yoga-sutra tillhör de texterna som Måns undervisat längst i, och Måns berättar, hur en genuin önskan om att ta fram en god översättning av Yoga-sutra till finska ledde just till idén att själv ta tag i den och översätta den gamla sanskrittexten till finska för några år sen.

Så fort den boken hade kommit ut blev Måns tillfrågad att producera även en svensk version – den Yoga-sutra som jag har i mina händer nu, som Måns är noga med att poängtera inte är en översättning från den finska version (eller från någon engelska utgåva såsom en tidigare publicerad, svensk-översatt version) utan en helt ny översättning från sanskrit.

Jag frågar Måns varför det är viktigt att det finns en version på svenska och han svarar att det finns ingen anledning att tro att svenska (eller finska) inte skulle vara alldeles utmärkta språk att översätta till från sanskrit. Varför skulle vi behöva tänka och fundera kring yoga på ett annat språk än vårt modersmål? Som finlandssvensk är omsorgen om det egna språket också en självklarhet för Måns.

Ett vetenskapligt förhållningssätt

När jag frågar Måns om hur hans version skiljer sig från andra versioner av boken, berättar han att han har strävat efter ge “en tydlig och klar framställning av hur den indiska traditionen har förstått denna text” och samtidigt försökt sprida det som är hans egna engagemang för yoga.

För Måns är yoga inte bara något han forskar på utan framförallt ett eget sätt att leva (eller försöka leva).

Detta sammanfattar, tycker jag, fantastiskt bra, vad som kännetecknas Måns Yoga-sutra. Boken är nämligen uppbyggd som sådan att den först presenterar sutrorna på sanskrit och efter det, lyfter Måns upp det som olika kommentatorer har skrivit om dessa sutror. Det är väldigt klart i boken vad som är kommentatorernas tolkningar och vad som är Måns egna tolkningar av själva sutrorna, och jag tänker att detta verkligen är det sätt som en forskare skulle ta till sig en text som inte är hans egen. Att citera källor och sen efteråt diskutera ämnet på ett sätt att det framgår att detta är ens egen tolkning motsvarar ett vetenskapligt förhållningssätt.

Praktiskt och konkret

Men låt dig inte “skrämmas” av den forskningsbaserade ingången i Måns Yoga-sutra för att bland det viktigaste för Måns har det varit att göra de många praktiska tips som Yoga-sutra kommer med till superkonkreta verktyg som går att översättas till vår vardag. Måns säger att han i sin bok har försökt dra så mycket som möjligt ner det filosofiska till vår nivå, till exempel genom att reflektera över vad det som står i sutrorna betyder i familjelivet eller i vardagen.

Yoga-sutras ålder och författare

När jag ändå hade en äkta forskare i sanskrit framför mig passade jag också på att fråga Måns lite extra allmänt om Yoga-sutra, till exempel om bokens ålder som i den versionen jag har läst (som nu har några år på skaft) anges som rätt osäker. Måns berättar att vi idag vet rätt så mycket om Yoga-sutra och andra äldre texter och att det finns goda skäl att datera den till cirka 350-500 efter Kristus, en uppgift som jag finner intressant med tanke på att man tidigare har trott att boken skulle vara bra mycket äldre. Men Måns kommenterar att bokens ålder egentligen inte är särskilt relevant. Innehållet och de praktiska tips på hur vi kan leva ett bättre liv är lika viktiga vare sig de skrevs då eller igår!

Jag passar också på att diskutera med Måns om det var en eller flera personer som skrev Yoga-sutra och jag får höra att även om detta har vi numera större kunskap om. Det verkar klart, säger Måns, att utifrån grammatiken och det ordförrådet som har använts, att det är en person som sammanställt sutrorna till en enda bok, även om det kan vara så att vissa delar kommer från äldre texter. Måns påpekar att det ligger ett gediget arbete bakom Yoga-sutra. “Det är mycket jobb”, säger Måns, “bakom denna fantastiska bok som säger väldigt mycket om oss människor och hur vi fungerar men också hur vi kan växa som människor, hur vi kan träna våra sinnen och leva på ett sätt som är bättre för denna världen.”

Jag lämnar Yogashala själv lugn och harmonisk och med Måns favorit sutra (1:12) som ekot i mina öron: “(Sinnets) stillande sker genom övning och oberördhet”.  

Måns Yoga-sutra kan du bland annat hitta här.


Egen praktiki huvudet på en yogalärareLivias reflektionerYogapraktik

Tankar om yogapraktik – vad tror du?

Det råder ett konsensus om att det är bra att ha en yogapraktik men ju mer jag pratar med olika yogautövare och hör på podd-avsnitt som avhandlar detta ämne, desto flera olika definitioner om vad yogapraktiken kan vara dyker upp….så vad är egentligen en yogapraktik?

Medan jag håller på och fundera på hur jag ska lägga upp större inlägg om Yoga sutra som kräver längre tid att författa, tänkte jag att jag kunde dela med mig om några egna reflektioner som jag gjort på sistone om ämnet yogapraktik och vad en yogapraktik kan vara.

En definition på yogapraktik innebär de asanas som utförs på yogamattan. Att praktisera yoga i detta fall innebär att röra kroppen och det verkar vara vanligt att välja ut de rörelser eller positioner som ska göras utifrån tanken att om man gör judt den och den rörelsen, kan man uppnå en större rörelseomfång eller rörlighet i just den eller den andra delen av kroppen. Bakom detta finns det idén om att man kan skräddarsy sin praktik utifrån det man känner man behöver fokusera på i kroppen.

Men enligt i en podd där duktiga Body Mind Centering och rörelseläraren Amy Matthews uttalade sig ang yohapraktik är denna definition av yogapraktiken lite för simpel.

Att landa på yogamattan en liten stund varje dag innebär istället så mycket mer säger Amy. Yogapraktiken är ett regelbundet möte med sig själv och genom att tänka på ens yogapraktik i bara i termer av de rörelser/asanasa som ger den eller den andra effekten i kroppen reducerar och förminskar vi den mycket djupare innebörd av en daglig praktik.

Här kan du lyssna på avsnitten där Amy delger sina synpunkter om bl a detta.

Jag personligt föredrar numera ännu en annan definition av yogapraktik. Jag tänker att praktiken kan vara så mycket mer än den tiden jag är på yogamattan (eller utanför då jag numer fysiskt praktisera utan matta).

Jag tänker istället att jag kan utöva yoga eller sträva efter att leva “yogiskt” i princip hela tiden. Utöver det mest uppenbara kropps-och andetags baserad yogapraktik innebär min praktik så mycket annat som ingår i min praktik t ex:

1. att försöka komma ihåg att vara tacksam för minst tre saker varje dag.

2. att träna mig på att fokusera på det som är bra och positivt och inte låta negativa tankar ta över.

3. att lita på att saker och ting tar sin vändning mot det bästa av sig själva – basic trust.

4. att göra det jag kan för miljön och leva i samklang med naturen eftersom vi är en del av naturen.

…Bara för att ge några exempel på vad som jag numer tänker ingår i min dagliga praktik 🙂

När jag tänker på yogapraktiken i dessa termer blir denna så mycket större och betydelsefull och det är då jag känner att jag verkligen låter yoga vara överallt i mitt liv.

Hur tänker du om din yogapraktik?

30 april, 2019 | 2 KOMMENTARER!

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.