Livias Yoga
Yoga World

Bokrecension

BokrecensionEmbodied yinKinesisk medicinQIYin och Yang

Låt energi flödas! Läs min bokrecension av Matthew Sweigarts Kinesisk Medicin – Vägen till QI

Här kommer min recension av en bok som har funnits några år i utlandet men som översatts till svenska bara förra året. Boken är superkul att läsa vare sig du letar efter litteratur att fördjupa dig i kinesisk medicin eller om du bara är nyfiken på ämnet. Häng med nedan så berättar jag mer!

I maj gick jag en yogalärarutbildning i Embodied Yin som är en fantastisk form av Yin yoga som bygger helt och hållet på kinesisk medicin. Man kan säga att kursen öppnade en helt ny värld för mig då jag tidigare inte hade läst särskilt mycket om kinesisk medicin.

I samband med kursen där vi hade en annan kul, engelsk kursbok (som denna bok delvis bygger på), blev jag tipsad om Kinesisk medicin. Vägen till QI av Matthew Sweigart av en yogalärarvän, som också håller klasser i Yin yoga, så på den vägen fick jag hem denna fina och roliga bok som jag kan varmt rekommendera.

Vägen till QI handlar om österländsk medicin och QI, energin som genomsyrar alltet (Tao) och dess olika aspekter Yin och Yang samt om de fem elementen vatten, trä, eld, metall och jord. I fokus av de rejäla 326 sidor av boken finns MERIDIANER, vilka är de banor genom vilka QI färdas genom kroppen. Man kan tänka på meridianer som vägar som går från stad till stan. För att kunna transportera olika varor mellan dessa städer behöver dessa vägar vara smidiga och fria. Finns det hinder som blockerar vägarna kommer inte varor fram till städerna och detta skapar problem.

På liknande sätt fungerar våra kroppar och sinnen: vi mår som bäst när hela kroppen känns fri och obehindrad.

Men på grund att allt är i konstant rörelse och förändras hela tiden, uppstår det ofta brister eller överflöd i olika delar av kropp och sinne. Det är då vi behöver balansera våra meridianer och på så sätt komma tillbaka till homeostasis eller det balanstillståndet som kroppen och sinnet alltid strävar efter.

Många är kroppens meridianer men Matthew Sweigart, författaren till Vägen till QI, väljer att fokusera på 12 huvudmeridianer – 6 yin och 6 yang- som i stort motsvarar varsitt organ i kroppen. Boken handlar om hur den kinesiska medicinen lär oss att konstant sträva att hålla kroppen frisk och fri dvs låta energin QI flödas fritt överallt genom, in och ut kroppen.

Man kan förstås undra om dessa meridianer finns på riktigt och jag som ex forskare kan inget annat säga än att forskning har såvitt jag vet inte ännu bevisat att dessa meridianer finns i kroppen…lite likt som chakrans existens…eller närvaro av Anatomy Trains (fascia stråk) m fl andra “yogiska” begrepp som vi använder oss av när vi t ex undervisar yoga. Trots att existensen av någon av dessa begrepp inte ännu har bevisats finns det faktiskt inget som hindrar oss att använda begreppen för att berätta historier och belysa olika företeelser.

Vi kan dessutom alla enas om att när vår kropp andas fritt och när vi kan röra oss obehindrat och alla organ fungerar som de ska, mår vi bra.

Boken “Kinesisk medicin. Vägen till QI” består av två delar: första delen tillägnas således åt de olika meridianerna med alla akupunktur-punkter som dessa meridianer löper genom och alla dess fascinerande namn; denna del innehåller också beskrivningar av de organ som meridianerna representerar och deras egenskaper och funktioner, både fysiska, psykologiska och andliga. Vidare här hittar du koppling mellan elementen och meridianparen. Alla kapitel illustreras av klara teckningar på meridianer och hur de sträcker sig i kroppen.

I denna del kan du också hitta beskrivningar av de fem elementen, metall, jord, vatten, eld, och trä, och deras egenskaper samt hur dessa kan kopplas till olika persons arketyper. Arketypdelen, som verkar varit inspirerad av min Embodied Yin kursbok Between Heaven and Earth, kan användas för att utforska vilka egenskaper man själv har mest/minst av dvs för att lära sig känna mer om sig själv.

Andra delen i boken handlar om hur man kan arbeta med meridianer och dess balans/obalans genom beröring, meditation och Qigong och här finner du praktiska meditationer och Qigong övningar.

Vägen till QI innehåller också dels källhänvisningar vilket jag alltid tycker är ett plus för det tillåter extra fördjupning i ämnet, och dels fina appendix som kan underlätta orienteringen i detta mycket omfattande ämne som är kinesisk medicin.

Jag kan varmt rekommendera denna bok som rolig och spännande sommarlektyr att också komma tillbaka till lite då och då även när boken är läst. Jag kommer göra det.

Skulle du vara mer sugen på att koppla ihop kinesisk medicin och yoga är du hjärtligt välkommen på min Yin och Yang yogaretreat den 10-13 september på Öland!

Tack till förlaget Livsenergi för att jag fick läsa denna fina bok!

BokrecensionInspirationNaturvandringNomadny bok

Att läka och bli ett med naturen. Nu är Ulrica Norbergs senaste bok NOMAD här!

Vad tänker du och vad får du för associationer till ordet Nomad?

Om du som jag, tänker på en nomad som en person som inte har ett fast hem och förflyttar sig antingen av egen vilja eller för att den måste det, ska du veta att denna är bara en definition på ordet, och substantiven nomad och nomadism kan innefatta så mycket mer. Att vara en modern nomad kan nämligen innebära att leva ett friare och mer hållbart liv i total samklang med naturen.

Häng med nedan så berättar jag om mina intryck om spännande “Nomad – Den läkande kraften i att vandra och bli ett med naturen”, som är begåvade yogamästaren och författaren Ulrica Norbergs nykomna bok!

Jag har tidigare haft glädje att läsa flera av Ulricas böcker som främst har handlat om olika aspekter av yoga och jag har också recenserat Ulricas senaste böcker om vikten att pausa och återhämta, samt om andnings otroliga kraft. Jag känner alltså mycket väl till att Ulrica är en begåvad och mångsidig skribent och genom att följa henne på sociala medier vet jag också att hennes yogajobb tar henne till många olika platser i världen. Men i den alldeles nypublicerade boken Nomad kommer det fram en sida av Ulrica som jag inte kände till lika bra, nämligen hennes stora kärlek till naturen och hennes passion för vandring. Då jag också delar dessa två intressen har det varit extrakul för mig att under de senaste veckorna umgås med denna bok som inte bara har ett spännande och originellt innehåll men som också har en genomtänkt layout och format…..att bara bläddra i boken och känna de tunnare, creme-färgade sidorna och se hur varje kapitels huvudrubrik pryds av ett stilrent löv ger mig en känsla av vara ute i naturen!

Så vad är en nomad och vad kännetecknas nomadism frågar sig Ulrica och belyser detta i bokens första kapitel så att vi får direkt en ram kring ordet nomad och en definition på modern nomadism. Enligt SAOL (1913) är “en nomad en person eller folk som vandrar från plats till plats. Någon som söker utveckling och sanning över allt annat”. Denna definition stämmer också bra överens med begreppet “andlig nomad” som är, berättar Ulrica, personer som har gjort sig av av det mesta materiella och gett sig ut i världen för att lättare utforska sig själva, en bild som själva Ulrica själv kan relatera till och känna igen sig i.

Boken Nomad beskriver alltså den moderna nomadismen som ett fenomen som innebär att människor drivs åt att hela tiden finna större frihet och strävar efter ett mer hållbart liv. Moderna nomader är personer som lever för att hitta en större mening i livet, utveckla sätt att bidra till en mer hållbar värld och att ta hand om sig själv ännu bättre. Och det är här naturen kommer in och spelar sin betydelsefulla roll, naturen som är den bästa platsen att ta sig till när du behöver en paus, när du behöver hitta tillbaka kraft och inspiration men där du också kan finna lugn och återhämtning.

Ulrica Norbergs Nomad är en bok som kan läsas på flera olika sätt; du kan använda boken för att själv reflektera om hur du förhåller dig till denna moderna definition på nomadism men du kan också låta dig inspirera av Ulricas spännande reseberättelser som löper genom hela boken. Ulrica tar nämligen med oss genom flera av sina tidigare resor och vandringar som har bidragit till oförglömliga möten med människor som på ett eller annat sätt har bidragit till Ulricas personliga utveckling. Genom egna reseberättelser och upplevelser belyser Ulrica flera av de ämnen som betyder mest för henne som t ex hur vi kan förhålla oss till våra egna mentala motstånd och begränsningar och om hur vi genom naturen gradvis kan våga utforska dessa livsaspekter utan att känna oss rädda; också hur naturen lär oss att vara uppmärksamma, hur den förbättrar vår återhämtningsförmåga och hjälper oss att utveckla en tacksamhets praktik.

I boken Nomad möter du alltså vandring som ett viktigt men tämligen lätt sätt att återförenas med naturen som blir då en egen trygg plats där du kan vara dig själv och en plats där du kan kännas dig helt fri.

Av ett sammanträffande kom boken Nomad att skrivas under en tid då författare själv var “nomad”, eller under en 6 månaders lång resa genom många länder som Ulrica bestämt sig att genomföra med sin familj. Resan, som fungerade som en typ av återhämtning för familjen efter en lång svår tid med sjukdom, kom att bjuda på nya möten med naturen där naturen blev den naturliga platsen att hela i.

Ännu en dimension i boken Nomad handlar om att se sig själv som en del av naturen och inte som någon som bara bestämmer och härska över naturen. Trots att människan använder och behöver naturen, är denna inte bara till för oss människor utan vi har också ett stort ansvar gentemot naturen, ett ännu mer aktuellt tema nu i pandemitider när vi upptäcker att naturen “mår bättre” nu när vi inte kunna exploatera den lika mycket som tidigare. Ulrica menar att det är dags att ta ansvar för vår jord och naturen vilket är centralt i temat hållbarhet.

Slutligen om du går i “börja-vandra-tankar” är boken Nomad din inspiration. Här finns det tips på svenska vandringsleder och deras egenskaper samt tips på vackra vandringsplatser utomlands – bland annat min egen region Ligurien, Italiens pärla är med som tips på fint ställe att vandra genom (och jag kan bara hålla med!) <3

Boken Nomad kommer också med praktiska tips om hur och vad du ska packa för en kortare eller längre vandring, samt tips om bon ton eller vett och etikett, när man vandrar.

Sammanfattningsvis kan man säga att Ulrica Norberg har ännu en gång publicerat en fin, inspirerande och personligt skriven bok som kan läsas på flera olika sätt tack vare dess många olika infallsvinklar. Superbra tips att inleda sommarlovet med!

Populärt från Yogaworld.se

basic trustBokrecensionfilosofiska tematGemenskapny boktillit

Konsten att lita på livet. Jag har läst boken TILLITENS VÄG av Sofia Sivertsdotter

Det händer ibland att jag överväldigas av en bok och bokens ord framkallar så otroligt starka känslor inom mig att jag måste pausa läsningen. Känna in. Andas. Och sen fortsätta.

Tacksamhet, hög igenkänningsfaktor, empati, lycka, hopp, medkänsla. Dessa är några av de känslor som dykt upp hos mig under de veckor som jag har haft sällskap av Sofia Sivertsdotters senaste bok “Tillitens väg. Konsten att lita på livet”, en bok som jag kommer att läsa på alla mina online klasser en bra tid framöver.

“Tillitens väg” är precis den rätta boken för NUET och känner du dig såsom jag djupt orolig för det som komma skall, kan du i denna bok återfinna gång på gång tröst och hopp samt kraft att ta dig framåt.

Under praktiskt taget alla år jag har undervisat yoga och meditation har jag ofta använt citat och kloka ord från favorit böcker som jag själv har berörts av. Det är fint att inleda yogaklassen med tankar att ha med och fundera på under praktiken eller att utgå från dessa tankar som tema till yogaklassen. Egentligen är yoga just det om du frågar mig. En chans att landa och reflektera genom stillhet och rörelse….

Så slog det mig för en tid sen, att trots att flesta av mina yogalärarvänner hade talat oerhört varmt om Sofia Sivertsdotter fantastiska böcker “Ord för dagen. 365 texter för styrka och sinnesro” och “Strimmor av ljus”, hade jag själv utan en anledning bara missat att läsa dessa fina böcker….

För några veckor sen, under den tid som jag och många andra fortfarande inte hade begripit omfattningen på denna fruktansvärda katastrof som pågår nu i hela världen, lämnade brevbäraren ett vackert paket till min brevlåda. Paketet innehöll Sofias senaste Tillitens väg” (och också hyllade guldboken “Ord för dagen. 365 texter för styrka och sinnesro”).

Föga kunde jag ana om den otroligt helande och förtröstande effekten av de orden som jag hade börjat läsa när jag inledde Tillitens väg….

“Hur kan vi lära oss att lita på att livet blir bra, även när allt tyder på motsatsen? Vad kan vi luta oss mot när vi förlorat det vi håller allra mest kärt? Hur kan vi gå med rak rygg genom separationer, barnlöshet och ekonomisk trasslighet och stå stadiga när livet rasar ihop som ett korthus?”

Känns dessa ord relevanta och aktuella för dig också nu?

I boken “Tillitens väg” berättar Sofia Sivertsdotter utifrån sina egna erfarenheter om olika typer av tillit och genom sina vackra och kraftfulla texter funderar författaren på hur vi kan vända utmaningar och problem som vi ställs inför, till något som får oss att växa och komma ut ännu starkare ur kriser. Genom att välja att tro på att vi kan ta oss genom svårigheterna och ta en dag i taget, kan vi, skriver Sofia, “ välja tilliten framför oron eller ängslan”.

Boken skrevs såklart långt innan coronaviruset tog över vår vardag, men bokens ord och budskap samt de verktyg som “Tillitens väg” bidrar med, känns ytterst användbara idag.

Många är kapitlen som jag tyckte bäst om i denna vackra bok, men två av dessa kapitel har gjort starkast intryck på mig, för de handlar om medmänsklighet och kollektiv tillit som är det vi idag behöver påminnas oss om.

I kapitlet “Mänsklig tillit” lyfter Sofia således upp hur det är att agera medmänskligt och påminna sig att vi är en del av ett större sammanhang.

Lyssna på dessa ord: “Hur någon annan ser på dig kommer att avgöra hur jag ser dig på mig själv och tvärtom. …är det egentligen inte det mest självklara att vilja ta hand om varandra i både ord och handling?”. Nu mer än någonsin är dessa ord aktuella, nu när vi kan göra så mycket för andra, bara genom att ta vårt eget ansvar.

Även nästa kapitel är oerhört aktuellt i sitt innehåll och budskap då det handlar om den kollektiva tilliten och påminner oss om hur vid kriser “återupptäcker” varandra, ser varandra, säger hej och frågar hur vi mår samt lyssnar på varandras svar.

Kollektiva tragedier bekämpas lättare TILLSAMMANS”.

Enligt Martin Luther King, skriver Sofia, finns det tre viktiga dimensioner som kännetecknar livet; bredden som är omtanken vi har för andra; längden i livet som utgörs av vår personliga kallelse eller livsuppgift som vi strävar efter att leva enligt; och höjden som vi känner när vi upplever samhörighet med något större, om det nu är en mer religiös tro eller naturen. Alla tre delar finns med och är viktiga i livet.

Höjden eller att vara del av något större hänger fint samman med det som är fokus i ytterligare ett favorit kapitel. I kapitlet “Livets årstider” påminns det om att, vad som än händer i världen gör naturen, som vi är del av, sin naturliga gång, och jag tänker att det är just detta som händer nu när våren kommer gradvis tillbaka och precis som vilket år som helst ser vi krokusar och påskliljor blommar ute i rabatter, fåglarna bygger sina bon och vårkänslorna spiras.

“På klöverängar, i världshav och skogsdungar är TILLITEN djup rotad. Efter en lång vinter kommer våren åter och småfåglar litar på att de genom frostnätter och bakslag kommer att få den föda de behöver. Till synens livlösa växter KOMMER TILL TRO i takt med vårsolens första strålar”

Jag lämnar dig med dessa kraftfulla och hoppfulla ord som jag repeterar varje dag tyst för mig själv och som är min TILLITS VÄG framåt.

Tack Sofia för att du satt ord på så mycket av våra känslor genom dina böcker!

återhämtningBokrecensionfilosofiska tematInspirationLivias reflektionerlivsstilsförändringarny bokpersonlig utveckling

I am pure LOVE! Jag har läst Elisabeth Dammyrs nya inspirations bok

Vi lever omständliga dagar nu. Covid 19 har ändrat väldigt många av våra planer och definitivt även vardagen för flesta av oss. Känslan, i alla fall hos mig, är att man inte vet vad som ska hända från dag till dag.

I mitt förra inlägg här på bloggen har jag skrivit om hur viktigt jag anser det är nu mer än någonsin att ta väl hand om sig själv och ägna den extratid som vi har fått hemma åt att faktiskt återhämta och försöka hitta tillbaka krafter och tillit mot oss själva.

Väl överens med dessa tankar är Elisabeth Dammyrs nya fina inspirations bok “I am pure LOVE” som jag har läst under denna vecka och som jag känner jag kommer att fortsätta läsa längre än så!

“Det finns en sak som förenar oss: vi alla består av egot och jaget. Det gäller att vara uppmärksam på att odla sitt jag, och den äkta, sanna kärleken till sig själv” skriver författaren och förklarar vidare det som är hennes huvudbudskap. Elisabeth Dammyr anser att det är väldigt viktigt att veta hur vi reagerar på olika situationer och att ge akt på vilka känslor som styr oss.

Boken ” I am pure LOVE” består av korta, fina texter som inbjuder till reflektioner om oss själva och var vi befinner oss i vårt liv. Varje text utgår från en av de många mänskliga positiva egenskaper och känslor såsom t ex mod, styrka, frihet mm. Genom dessa egenskaper blir vi påminda om våra egentliga förmågor. Vi blir också påminda om att vi alltid kan utveckla dessa egenskaper genom att aktivt ta ansvar om oss själva och vårt liv.

Bokens texter är dessutom 52 stycken dvs de motsvarar de 52 veckor som finns under ett år. Läsarna som vill får alltså veckoinspiration genom boken som alternativt kan vara verktyg till reflektion och extra inspiration så fort vi behöver detta.

Ett extraplus med boken är att även om dess texter utgår från jaget, kan de många presenterade ämnen faktiskt också användas som inspiration till teman av oss yogalärare på våra klasser.

I “I am pure LOVE” hittar du klara påminnelser om din egen förmåga och potential och jag tänker att böcker som hjälper oss att komma ihåg allt detta är precis det vi behöver nu i dessa svåra dagar!

Jag kan varmt rekommendera “I am pure LOVE” som inspirationskälla och definitiv som en feelgood bok!

BokrecensionInspirationMeditationMedveten närvaroMindfulnessny bok

Ny bok! Jag har läst: “BHĀVANĀ – en liten bok om thailändsk visdom”

För några veckor sen kom det hem en bok i mindre format och med denna kuriösa titel, med frågan om jag ville läsa och recensera boken.

Så blev boken tyvärr liggande flera dagar på grund av brist på tiden för att läsa den.

Men så fort jag börjat läsa en sida, två sidor, tre, osv, blev jag helt fast! Denna lilla bok har en otrolig kraft i sitt budskap och nästan varje mening i boken blev understruken -jag stryker alltid under det jag vill minnas…!

Häng med så berättar jag om en speciell liten bok 🙂

“För de flesta av oss kretsar livet kring rutiner. Vi upprepar på det stora hela samma mönster varje dag – vi pendlar samma väg fram och tillbaka till jobbet, vi håller fast vid en visst kvällsritual för att både vi själva och våra barn ska utveckla goda sömnvanor, och vi umgås med samma kompisar och partners på helgerna. Vi vet att solen kommer att gå upp på morgonen och ner på kvällen. Vi förväntar oss inte några dramatiska förändringar. Vi har våra bekymmer och glädjeämnen, men allmänt sett lunkar vi bara på i ett slags sömngångaraktigt tillstånd….men vad händer när vi plötsligt ställs inför en oväntad utmaning?”.

Såhär inleder amerikanska professor i empatiskt ledarskap Leah Weiss sin bok “Bhāvanā – en liten bok om thailändsk visdom” som vi har nu fått på svenska tack vare förlaget Bazar och översättningen av Johan Nilsson.

Boken utforskar alltså hur meditation – Bhāvanā – kan hjälpa oss alla att hitta det lugnet som vi behöver ta till, när våra rutiner och inrutad vardag sätts på spel av det oförutsägbara, små som stora händelser, och detta ämne diskuteras i boken med utgångspunkten från en speciell, dramatisk händelse som hela världen följde framför TVn för cirka ett år sen.

Minns du när ett thailändskt fotbollslag med 12 barn från 11 och 17 år på vägen hem från träning tog en rast i en grotta och hur deras 25-åriga tränare dessvärre missbedömde läget och tänkte inte på att vatten skulle hinna stiga under tiden de satt där? Gruppen blev då instängd under flera dygn i den grottan och hela världen följde med hållen andan, den helt enorma räddningsinsatsen timme efter timme. Händelsen som börjat så tragiskt slutade faktiskt superbra för alla pojkar och deras tränare samt för alla dykare inblandade utom en (en av de äldsta dykarna miste tyvärr sitt liv under räddningsaktionen).

Enligt Prof. Weiss slutade denna fruktansvärda händelse bra tack vare att de inblandade kunde behålla lugnet och lät sig inte tas med av paniken som eventet orsakade; de behöll lugnet tack vare att många av de inblandade var vana av att meditera.

I boken berättas det således om hur Mindfulness och buddistiska meditationen är utbredda i Thailand och hur thailändare växer upp med den buddistiska läran vid sin sida. Fotbollstränare Ekkapol hade varit buddistisk munknovis i många år och kunde hitta tillbaka till sitt inre lugn och fokus tack vare sin meditations vana. Ekkapol ficks också de unga pojkarna att meditera (och härmed även spara på krafterna) i stillhet i väntan på räddningen.

Leah Weiss menar också att samma klarhet och fokus genomsyrade dessutom själva räddningsaktionen som var supersvår.

Med utgångspunkten från denna händelse kan vi alltså läsa om de 5 separata delarna som behövs bemästras för att nå upplysning och som alltså ingår i Bhāvanā också definierad som odling av visdom.

Genom att “jobba på” med dessa delar som är: klarhet, uppmärksamhet, kroppslighet, medkänsla och vishet, skaffar vi oss en konkret verktygslåda som alltid kan komma till hjälp när det krisar.

Det låter kanske som bokens innehåll skulle vara annat än konkret men faktum är att bokens fem kapitel avhandlar varsin del på ett ytterst begripligt och vardagsförankrat sätt som är anpassad till västvärlden.

I Kapitel 1 kan du läsa om om klarhet eller förmågan att se världen med klara ögon och om hur viktigt det är att klargöra sina intentioner för sig själv. Dessutom avhandlas det som vi alla behöver påminna oss om med jämna mellanrum, att vi har en förmåga att skapa våra egna berättelser och historier kring det som händer och det är inte självklart att dessa historier som vår hjärna hittar på, gynnar oss alla gånger. Förmågan att se på det som hänt med avstånd för att se klarare, är viktig och vi kan öva oss på den genom mindfulness och meditation.

I Kapitel 2 som handlar om Uppmärksamhet får vi läsa om hur vi kan träna oss på att just bli mer uppmärksamma genom mindfulness och meditation; och i Kapitel 3 avhandlas hur våra tankar kan styra kroppen och det nära sambandet som finns mellan kroppen och tankarna.

De sista två kapitlen berättar om hur vi kan odla kärleksfull vänlighet – Loving kindness – eller större medkänsla mot oss själva och mot andra; och om visheten som vi kan uppnå när vi har accepterat att döden är en del av livet, vilket är i sig ett sätt att värdesätta livet ännu mer.

Utöver texten bjuder varje kapitel på dels “Enkla övningar” som hjälper dig att öva dig på just den aspekten som kapitlet handlar om och dels på så kallade “Tankeknep” som är förslag på hur du kan tänka på nytt sätt oavsett omständigheterna.

Boken, som jag rekommenderar varmt, passar både att ha med i handväska/ryggsäcken och plocka upp och läsa om själv lite då och då och som superfin present att ge bort till någon som ännu inte har testat den otroliga kraften som finns i en regelbunden meditationspraktik.

1 2 5

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.