Livias Yoga
Yoga World
InspirationVad är yoga?YOGA MED LIVIAYogaålderYogahistoriaYogalärareYogautveckling

Att läsa och förkovra sig i yogahistoria och yogautveckling på universitet: nya och gamla insikter

Hej!

Om jag frågar dig hur gammal yoga är, har du svar på det? Och vad svarar du om jag undrar varifrån yoga har utvecklats? Och vad menas egentligen med yoga? Du kanske redan har alla svar på dessa frågor eller så väcker frågorna nyfikenhet hos dig och kanske att det du tror inte riktigt stämmer?

Nu ska vi se…

Då mer tid hemma har funnit under året som gått pga pandemi, har jag i höstas läst distanskursen “Yoga och meditation: historiska och kritiska perspektiv” vid Göteborgs universitet och denna termin läser jag ytterligare en kurs på distans “Modern yoga: religion, kropp och hälsa” vid Karlstads universitet.

Både dessa akademiska kurser har varit (och är) extremt lärorika för mig och jag kan varmt rekommendera alla mina yogalärarkollegor att passa på och gå endera, för att du kanske upptäcker att det saknar bitar i din kunskap om hur modern yoga har kommit att se ut såsom det vi utövar idag på våra yogamattor.

Bara som en parentes här kan jag även nämna att kurserna har varit/är sinsemellan väldigt olika; kursen vid GU är en kurs på avancerad nivå som du bara kommer in på om du har särskild behörighet. Kursen, som är arbetsmässigt krävande, är uppbyggd så att du pluggar nästan bara på egen hand, med bara ett par föreläsningar insprängda under terminen (min upplevelse är att vi har tagit oss an minst en svår text/en bok helt och hållet på egen hand och presterat svar på frågor varje vecka i en hel termin=alltså mycket jobb och ytligare förståelse då väldigt lite hjälp att ta sig an texterna). Däremot är den kursen som jag läser nu på grundnivå och uppbyggd så att studenter uppmuntras hela tiden till att ifrågasätta (vilket jag älskar göra som ni vet) och diskutera med varandra. Kursen innehåller också väldigt pedagogiska föreläsningar och det finns ett tydligt intresse från vår duktiga kursledare att verkligen få oss studenter att förstå de mycket komplexa scenarion som varit arena för moderna yoga-utvecklingen.

Tillbaka till yoga och vad yoga är.

Det finns, som du säkert vet, många svar och definitioner på yoga; för vissa är yoga stilla meditation medan för andra är det fysisk yoga med asanas som är yoga; ytterligare en annan definition (och det finns ännu många flera definitioner på vad yoga är än så) ser yoga som ett förhållningssätt eller en livsfilosofi som sträcker sig mycket längre än “det vi gör på mattan”.

Oberoende på dessa olika definitioner av yoga verkar det finnas en allmän idé eller tro på att den yogan som vi utövar idag, är något väldigt gammalt och att våra asanas har praktiserats under flera tusen år. Folk tänker också på yogasanas som positioner som härstammar helt från östvärlden eller Indien.

Men om du läser och tar del av de böcker och avhandlingar (se källor nedan) som har publicerats under senaste decenniet och som har behandlat uppkomsten av modern yoga, konfronteras du omedelbart med en helt annan bild om modern yogan. Forskningen har visat att de flesta asanas som vi utövar på mattan idag är väldigt moderna. I Swami Vivekanandas – den indiska profilen som brukar nämnas som den som introducerats Yoga till västvärlden- bok “Raja yoga” nämns inte över huvud taget något om några rörelser eller positioner. Yoga för Swami Vivekananda var meditation och kontemplation, inte några fysiska positioner.

Redan här kan du se att det inte är frågan om en ålder på flera tusen år, iaf vad det gäller asanas…

Så hur kom yoga-asanas attt utvecklas under 1900-talet?

Ja, det var mycket tack vare flera andra discipliner som vi kanske inte förknippar med yoga i första hand. Bland annat verkar Pehr Henrik Ling svenska gymnastik och flera andra fysisk-rörelse-baserade strömmar som liknar dagens bodybuilding varit förebilder för yogapositionerna, vilket också innebär att mycket av vår moderna yoga såsom vi utövar den här, är faktiskt inte är bara av indiskt ursprung utan en blandning av element som kommit från Europa och USA in till Indien plus element som är indiska.

Reaktionerna bland yogisar när jag berättar om allt detta brukar vara av stor förvåna och ibland till och med av besvikelse.

“Va? Är inte yoga 5000 år gammal? Och inte heller är alla dessa positioner helt och hållet indiska?”

Man kan alltså undra om någonting faktiskt måste vara gammalt och österländskt för att det ska kännas bra??

För om du tänker efter, förändras yoga som vi älskar bara för att vi vet mer om dess ålder och ursprung?

Källor (finns fler än dessa):

De Michelis, Elizabeth. (2004). A history of modern yoga: Patañjali and Western esotericism. London: Continuum

Singleton, Mark (2010). Yoga body. The origin of modern posture practice. Oxford University Press.

Singleton, Mark, Byrne, Jean (2008). Yoga in the modern world. Contemporary perspectives. London: Routledge.

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.