Livias Yoga
Yoga World

Inspiration

BokrecensionInspirationNaturvandringNomadny bok

Att läka och bli ett med naturen. Nu är Ulrica Norbergs senaste bok NOMAD här!

Vad tänker du och vad får du för associationer till ordet Nomad?

Om du som jag, tänker på en nomad som en person som inte har ett fast hem och förflyttar sig antingen av egen vilja eller för att den måste det, ska du veta att denna är bara en definition på ordet, och substantiven nomad och nomadism kan innefatta så mycket mer. Att vara en modern nomad kan nämligen innebära att leva ett friare och mer hållbart liv i total samklang med naturen.

Häng med nedan så berättar jag om mina intryck om spännande “Nomad – Den läkande kraften i att vandra och bli ett med naturen”, som är begåvade yogamästaren och författaren Ulrica Norbergs nykomna bok!

Jag har tidigare haft glädje att läsa flera av Ulricas böcker som främst har handlat om olika aspekter av yoga och jag har också recenserat Ulricas senaste böcker om vikten att pausa och återhämta, samt om andnings otroliga kraft. Jag känner alltså mycket väl till att Ulrica är en begåvad och mångsidig skribent och genom att följa henne på sociala medier vet jag också att hennes yogajobb tar henne till många olika platser i världen. Men i den alldeles nypublicerade boken Nomad kommer det fram en sida av Ulrica som jag inte kände till lika bra, nämligen hennes stora kärlek till naturen och hennes passion för vandring. Då jag också delar dessa två intressen har det varit extrakul för mig att under de senaste veckorna umgås med denna bok som inte bara har ett spännande och originellt innehåll men som också har en genomtänkt layout och format…..att bara bläddra i boken och känna de tunnare, creme-färgade sidorna och se hur varje kapitels huvudrubrik pryds av ett stilrent löv ger mig en känsla av vara ute i naturen!

Så vad är en nomad och vad kännetecknas nomadism frågar sig Ulrica och belyser detta i bokens första kapitel så att vi får direkt en ram kring ordet nomad och en definition på modern nomadism. Enligt SAOL (1913) är “en nomad en person eller folk som vandrar från plats till plats. Någon som söker utveckling och sanning över allt annat”. Denna definition stämmer också bra överens med begreppet “andlig nomad” som är, berättar Ulrica, personer som har gjort sig av av det mesta materiella och gett sig ut i världen för att lättare utforska sig själva, en bild som själva Ulrica själv kan relatera till och känna igen sig i.

Boken Nomad beskriver alltså den moderna nomadismen som ett fenomen som innebär att människor drivs åt att hela tiden finna större frihet och strävar efter ett mer hållbart liv. Moderna nomader är personer som lever för att hitta en större mening i livet, utveckla sätt att bidra till en mer hållbar värld och att ta hand om sig själv ännu bättre. Och det är här naturen kommer in och spelar sin betydelsefulla roll, naturen som är den bästa platsen att ta sig till när du behöver en paus, när du behöver hitta tillbaka kraft och inspiration men där du också kan finna lugn och återhämtning.

Ulrica Norbergs Nomad är en bok som kan läsas på flera olika sätt; du kan använda boken för att själv reflektera om hur du förhåller dig till denna moderna definition på nomadism men du kan också låta dig inspirera av Ulricas spännande reseberättelser som löper genom hela boken. Ulrica tar nämligen med oss genom flera av sina tidigare resor och vandringar som har bidragit till oförglömliga möten med människor som på ett eller annat sätt har bidragit till Ulricas personliga utveckling. Genom egna reseberättelser och upplevelser belyser Ulrica flera av de ämnen som betyder mest för henne som t ex hur vi kan förhålla oss till våra egna mentala motstånd och begränsningar och om hur vi genom naturen gradvis kan våga utforska dessa livsaspekter utan att känna oss rädda; också hur naturen lär oss att vara uppmärksamma, hur den förbättrar vår återhämtningsförmåga och hjälper oss att utveckla en tacksamhets praktik.

I boken Nomad möter du alltså vandring som ett viktigt men tämligen lätt sätt att återförenas med naturen som blir då en egen trygg plats där du kan vara dig själv och en plats där du kan kännas dig helt fri.

Av ett sammanträffande kom boken Nomad att skrivas under en tid då författare själv var “nomad”, eller under en 6 månaders lång resa genom många länder som Ulrica bestämt sig att genomföra med sin familj. Resan, som fungerade som en typ av återhämtning för familjen efter en lång svår tid med sjukdom, kom att bjuda på nya möten med naturen där naturen blev den naturliga platsen att hela i.

Ännu en dimension i boken Nomad handlar om att se sig själv som en del av naturen och inte som någon som bara bestämmer och härska över naturen. Trots att människan använder och behöver naturen, är denna inte bara till för oss människor utan vi har också ett stort ansvar gentemot naturen, ett ännu mer aktuellt tema nu i pandemitider när vi upptäcker att naturen “mår bättre” nu när vi inte kunna exploatera den lika mycket som tidigare. Ulrica menar att det är dags att ta ansvar för vår jord och naturen vilket är centralt i temat hållbarhet.

Slutligen om du går i “börja-vandra-tankar” är boken Nomad din inspiration. Här finns det tips på svenska vandringsleder och deras egenskaper samt tips på vackra vandringsplatser utomlands – bland annat min egen region Ligurien, Italiens pärla är med som tips på fint ställe att vandra genom (och jag kan bara hålla med!) <3

Boken Nomad kommer också med praktiska tips om hur och vad du ska packa för en kortare eller längre vandring, samt tips om bon ton eller vett och etikett, när man vandrar.

Sammanfattningsvis kan man säga att Ulrica Norberg har ännu en gång publicerat en fin, inspirerande och personligt skriven bok som kan läsas på flera olika sätt tack vare dess många olika infallsvinklar. Superbra tips att inleda sommarlovet med!

Inre kraftInspirationMental styrkany bokShaktiStyrkaYogini yoga

Väck Shakti-kraften inom dig! Jag har läst Lou Åbergs nya bok: Yogini Yoga

Under århundradena har yoga nästan bara utformats, lärts ut och utövats av manliga lärare…men har du tänkt på att under senaste decenniet har yoga “adopterats” av kvinnor, som idag både utövar och håller i yoga för andra kvinnor? En ny kvinnlig yoga-era är här!

och enligt yogaläraren Lou Åberg, delägaren av Loma Studion och författaren av den alldeles nykomna boken “Yogini Yoga. Shaktis väg från stillhet till kraft”, är det inget slump att yogavärlden har kommit att domineras av oss kvinnor då “yoga i sin grund är Shaktis, den kvinnliga kraften, väg.

Häng med mig nedan så berättar jag mer om denna spännande, inspirations bok!

Lou Åberg har en lång och mångårig relation till yoga som hon började utöva redan som ung student i London. Yoga har alltid funnits där för Lou och till och med hjälpt henne att komma över en barndoms trauma. Kärleken till yoga fick också Lou att efter sina studier i utlandet, utbilda sig till yogalärare och att så småningom åka till Indien där hon tillbringade lång tid i ett ashram.

Denna vistelse kom att betyda mycket för Lous personliga utveckling och praktik. Vid ashramet kom Lou för första gången i kontakt med de uråldriga, mytologiska historierna om Shiva- yogaguden, och hans gemål Shakti – den kreativa kraften i universum. Hon sjöng om dessa gestalter genom mantran och lärde sig mer om dem genom att se på deras avbildningar i templen som hon besökte under sin tid i Indien.

I Yogini Yoga berättar Lou Åberg om hur hon således för första gången hörde om tigergudinnan Durga och vildsinta Kali, som ingen annan är än olika former av frihetens gudinnan Parvati, och med hjälp av de historier hon lärde sig om dessa gudinnor och de egenskaper som de representerar, började Lou att utforska sin egen inre kraft och så småningom kom hon att uppleva det hon beskriver som “den djupa friden inom sig, Shaktis väg”.

I samband med denna tid i Indien föddes också idén om att skriva en bok som skulle berätta om yoginis historia; en bok där bilder och beskrivningar på indiska gudinnor och deras egenskaper skulle inspirera och uppmuntra de kvinnliga läsare till att utforska sin inre styrka och urkraft, och en sökning efter gudinnornas egenskaper inom sig.

På denna väg kom vackra boken “YOGI YOGINI – Shaktis väg från stillhet till kraft”, en bok som inspirerar, till.

Lou inleder med ett kapitel som ger en bakgrund om yoginis historia. Här berättas det om att det finns avbildningar från förhistoriska tiden som visar kvinnor och gudinnor i meditationspositioner och i Vedaskrifterna nämns kvinnor som författare – så kallade rishikas- till dessa gamla texter. På den tiden var synen på sexualiteten och Shakti kraft avslappnad och kvinnor jämställda sina män, skriver Lou. Kvinnor, som kallades Deva dasier, hade hög ställning då de ansågs sig så pass kunniga och kraftfulla att de kunde bota sjukdomar. Deva dasier skänkte kärlek och välmående med hjälp av sång, dans och älskog.

Men under medeltiden förändrades denna syn radikalt, gudinnans syn fick träda tillbaka och den kvinnliga kraften började förknippas med trolldom och häxeri. Deva dasierna förlorade sitt goda anseende och kom att istället associeras till prostitutionen.

Men i Indien försvann dock aldrig riktigt denna gudinnekult vilket återspeglas i den stora mängden tempel tillägnade dessa gudinnor samt i alla mytologiska avbildningar, och historier om Shakti och andra gudinnor. Allt detta lever kvar i Indien och historierna om gudinnor (och gudarna) fortsätter att återberättas från generation till generation.

Yogini Yoga är en spännande-skriven och lättläst bok, och en riktig inspirationsbok om du frågar mig. Boken är personligt skriven och författaren är väldigt öppen med att från första sidorna berätta att hon valt att återge sina personliga tolkningar om de indiska historierna snarare än att eftersträva en akademiskt approach. Istället använder Lou av sig av de dramatiska och spännande indiska historier som hon hört om som utgångspunkt för att berätta om Parvati, Durga, Lakhsmi, Saraswati, Kali, Saraswati och Gauri, vad de står för och deras kvalitéer. I boken har var och en av dessa gudinnor fått ett eget kapitel i vilket författaren återger mytologiska historier hämtade från gamla texter, bland annat från Devi Gita, den bortglömda texten som kompletterar den mycket mer känd Bhagavad Gita.

I varje kapitel kan du alltså läsa om symboliken bakom varje gudinna och hämta inspiration därifrån för att utforska samma kvalitéer hos dig själv.

Det finns också meditationer och övningar som kan hjälpa dig att återväcka de delar av din personlighet som gudinnan i frågan står för. Till exempel i kapitlet om kärlekens gudinnan, Lakhmi hittar du en övning i egenkärlek men också förklaringar om vad Sankalpa är här beskriven som ett sätt att manifestera det du vill ha mer av i ditt liv. I samma kapitel finner du också en meditation tillägnad Lakhmi. Meditationen syftar till att hjälpa dig att utforma och rikta din egen intention.

De delarna i boken som handlar om historierna om de indiska gudinnorna är definitivt mina favoriter och du som jag som är yogalärare kan säkert använda dig av dessa historier som teman på dina yogaklasser!

Men om det inte skulle räcka med all inspiration som du får genom dessa kapitlen, bjuder boken också på mycket annat; här finns inspiration till yogarörelser som Lou är noga att påpeka alltid ska anpassas till ens egen kropp och daglig form. Vidare kan du lära dig om olika mudras, Pranayama-övningar och dess effekter, samt olika mantran som kan associeras till de olika gudinnorna.

Sista delen i vackra boken Yogini Yoga handlar det om naturlig egenvård och sattvisk kost som både utgår från ett ayurvediskt perspektiv, som Lou förespråkar. Här hittar du recept på naturliga skrubbar för kroppen och ansiktsmasker, men också vegetariska recept på goda soppor, smoothies och mellanmål.

I boken finns det också ett kapitel som handlar om Chakran, våra energicentra som aktiveras och balanseras när Shaktis kraft Kundalini har väcks upp.

Sammanfattningsvis är Yogini Yoga en bok som behövdes skrivas, en bok som lyfter oss kvinnor och vår yoginis kraft. Boken är en inspirations boost och jag kan varmt rekommendera att gå tillbaka till boken alla de gånger du behöver påminna dig om din egen kvinnlig styrka!

Populärt från Yogaworld.se

GemenskapInspirationkreativitetÖstanlidworkshopYoga och keramik

Jord, vatten, eld och luft – min kreativa workshop om yoga och keramik blev av!

Ibland kan man få inspiration. En idé som kanske verkar galen, lite utanför boxen men som ändå verkar kul. Till exempel kan du vilja utforska det kreativa som sker när yoga möter andra skapande discipliner såsom keramik….det var så idén om en experimentell workshop om yoga och keramik kom till! Att utforska hur de fyra huvudelementen jord, vatten, luft och eld tillsammans skapar något vackert men också symboliken bakom dessa element i ett yogasammanhang.

Efter cirka ett års planering från och med själva idén till workshopen, till sökning av lämplig keramikgård där det också skulle finnas faciliteter och en förståelse för yoga, till att faktiskt få ihop en workshop i dessa tider när allt gör online, en workshop som dessutom pga sin natur inte kan göras online….

Och äntligen i lördags blev det dags för “Jord, vatten, luft och eld – yoga och keramik” vid vackra, lantliga Östanlid, en keramik- och yogagård ute på Ekerö, vid Mälardalarna som en gång var Stockholms frukt-och grönsaksförråd!

Med hjälp av en ytterst noga planering från både min och gårdens sida och tack vare massa säkerhets åtgärder som situationen krävdes blev lördagen helt fantastisk för mig och för gruppen som bara bestod av 4 deltagare plus av oss två lärare (jag och min kollega, duktiga keramikern och yogaläraren Bo).

Munskyddet bars sig slaviskt under alla faser i ateljén, och vi höll ordentligt avstånd i den stora yogastudion (se ovan) och för övrigt. Det soliga vädret tillät en fin lunch och två goda fikaraster ute i naturen där det var gott om plats.

Workshopen bestod av två delar; dels en första del med keramikfasen 1 när deltagarna drejade med hjälp av jord och vatten. I samklang med detta höll jag min första klass –Touching the earth and flowing by water– inspirerad av de två första chakran som associeras till jord och vatten och därmed kvalitéer av stabilitet och grundning (rotchakran) och kvalitéer av rörelse, dynamik och rörelse (andra chakra). Sen efter en god lunch lagad med ingredienser från gården <3, som vi åt ute i trädgården, fortsatte deltagarna att putsa och fixa sina nu torrare fina skapelser. Dagen avslutade sen i yogastudion med klassen “Heart of strength” där vi fortsatte att utforska Manipura – tredje chakran – och hjärtchakra som tillsammans förenar kvalitéer av respektive styrka och empati.

Dagen innehöll också stora inslag av gemenskap och en bra gruppkänsla trots att deltagarna var få och trots att vi satt eller stod alltid ifrån varandra. Lilla gruppen av deltagare var fantastisk!

En otrolig workshop med andra ord, och jag är så glad att den blev av, trots alla odds!!!

Och vet du vad? Workshopen kommer tillbaka! Vi gör om den! YES! Skriv till mig här och anmäl redan nu intresse om du vill! 🙂

Embodied yinEmbodimenti huvudet på en yogalärareInspirationjobba med yogaonlineYogalärareyogalärarutbildning

Inspirationen kom äntligen tillbaka! Tack vare EMBODIED YIN!

När du har en yogamatta….men du hamnar alltid utanför den 😉

OMG! Jag kan inte tro det men jag har faktiskt inte uppdaterat bloggen på två veckor! Tror inte det någonsin hänt mig tidigare….

Varför? Hur?

Anledningen är att jag inte haft någon lust att skriva. Coronaviruset och den ångest som jag upplevt för hela situationen (en mardröm för en högkänslig/empat som jag råkar vara….) stoppade min vanliga kreativitet och härmed även skrivandet av bloggen….

Men nu är jag tillbaka och idag vill jag berätta om det häftiga som jag gjort under fyra dagar förra vecka!

För att väcka tillbaka inspiration och också för att omsätta all den tid som frigjorts nu när mina yogauppdrag är färre till något bra, bestämde jag mig så sent som i onsdags morgon för att vidareutbilda mig genom att gå en yogalärarutbildning på hela 50 timmar. Så började mitt äventyr med EMBODIED YIN i torsdags morgon!

Du kan aldrig gå tillräckligt med yogautbildningar och det är superviktigt för oss yogalärare att fortbilda oss med jämna mellanrum. Tillfället för denna kurs kändes dessutom helt perfekt i tid då jag hade länge velat studera med Satu Tuomela, en fantastisk facilitator och lärare som driver sin egen skola Authentic flow tribe och guidar sin community med hundratals följare från hela världen!

Satu skulle hållit denna utbildning i Oslo på Yogalab Oslo men pga coronaviruset omplanerades hela utbildningen för att kunna hållas online via Zoom.

Lyllos jag som då kunde passa på att gå kursen via zoom från mitt egen vardagsrum!

Du kanske undrar om man verkligen kan gå en teacher training som bara är online (även om vi också har en massa hemuppgifter och eget arbete nu efter dessa fyra dagar)….

Hur funkar det liksom med gruppkänslan och diskussionstillfällen när en skärm delar dig från dina kurskamrater och från din lärare?

Då kan jag berätta att allt detta funkade alldeles utmärkt och trots att vi alla satt i våra hem – många fortfarande under lock down – upplevde jag stor samhörighet med mina kurskamrater och det var inte heller några som helst problem att ställa frågor eller delta i konversationen.

Kinesisk medicin – Yin och Yang

Kursen i Embodied yin var uppbyggd så att den innehöll tre huvuddelar; dels praktik/klass på förmiddagar inklusive en gedigen genomgång av relevanta teoriinslag, dels en mellandel med cirkel och sharing samt frågor och klassekvensering, och en tredje del tillägnad kinesisk medicin. Mellan dessa delar hade vi en ordentlig lunchpaus- och en sen eftermiddagspaus för att vila ögonen från skärmen. Man kan säga att kursen kändes precis som den skulle varit live på en yogastudio – enda skillnaden var sociala pauserna som inte kunde infinna sig vid luncherna pga att vi inte var på samma stället. Men trots det, så mycket gruppkänsla i detta gäng yogisar från hela världen!

Embodied yin är en “typ” av yoga som verkligen är baserad på egen upplevelse (eller embodiment) och sharing-delen där man bland annat försöker sätta ord på det man känt under praktiken är väldigt betydelsefull i Embodied yin. Så trots många tusen kilometers avstånd mellan oss deltagare och läraren, gräts det och skrattades, samt delades det på insikter, känslor och andra förnimmelser i fyra dagar långa; och efter att vi sjungit tillsammans Saraswati-mantra, sagt hejdå via Zoom och tryckt på varsin knapp för “Leave meeting” för sista gången, kändes det faktiskt nästan lite tomt!

Nu fortsätter jag min resa i denna nya typen av yoga så att jag kan bli certifierad och jag bara längtar till att jag också kan börja förmedla liknande fantastiska embodied-yin klasser som de som jag hann uppleva i dessa fyra dagar!

Min grupp <3
1 2 24

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.