Livias Yoga
Yoga World
Amy MatthewsBokrecensionLeslie Kaminoffny bokYoga anatomi

Lär dig yoga-anatomi på svenska genom Leslie Kaminoffs och Amy Matthews nya Yoga anatomi!

De flesta av oss som har gått en 200 timmars yogalärarutbildning har pluggat i många timmar över Leslies och Amys användbara Yoga Anatomy, som tillsammans med några flera välkända texter som t ex Yoga Sutra och Bhagavad Gita kan kanske sägas vara “the book” för alla blivande yogalärare. När jag läste min yogagrundutbildning hade jag den föregående upplagan av Yoga Anatomy men då på engelska då på den tiden fanns inte ens boken att fås tag i på svenska utan boken översattes först 2017 till svenska.

Leslie Kaminoff, som besökte Sverige strax innan pandemin och Amy Matthew som jag ännu hoppas snart ska komma till Sverige, har verkligen lyckats med att sammanställa en bra, uppdaterad tredje upplaga av Yoga anatomi på hela 329 sidor (från tidigare 276 sidor). Nya upplagan är gedigen och omarbetad och har verkligen gått genom en ordentlig språklig make-over under de tio åren som skiljer denna nya upplaga från föregående.

Innehållet i boken var egentligen redan bra och användbar för yogalärare och yogaintresserade i förra upplagan och om du, som jag, redan har använt boken tidigare kommer du att känna igen dig i de kapitlen som handlar om yoga asanas som inte är så förändrade innehållsmässigt. Det som däremot gör det värt att skaffa den nya upplagan är själva språket som används i denna nya upplaga. Förutom att du nu kan läsa boken på svenska, upptäckte författarna, som de också själva förklarar i bokens inledning, att de behövde byta ut språket som de hade använt i tidigare versioner av boken för att göra boken mer modern. I denna upplaga har således alla “hans” och “hennes” bytts ut till mer neutrala “de” och “dem”. Dessutom har nya texten omformats för att utgå ifrån att alla har olika kroppar och att upplevelsen av en position är då en egen upplevelse för var och en. I boken finns det nu därför utforsknings frågor som är formulerade så att uppmuntra till utforskande av positioner och effekten av dessa position i ens egen kropp.

Yoga anatomis nya upplaga har också nya delar som inte fanns med i föregående upplagor. Dels har Leslie och Amy lagt till ett kapitel om bakgrunden till “Yoga anatomi” i vilken de sätter boken i ett historiskt kontext; dels finns det nu en extra användbar paragraf som heter “kritisk tänkande” efter flera av de yogapositioner som avhandlas. Där slår författarna hål på yoga-myter som t ex att vi i vissa positioner behöver räta ut bäckenet (“square your hips”) eller att en naturlig hållning är samma sak som en neutral hållning. Denna del skulle väldigt gärna ha fått ta ännu större plats i nya boken då ännu flera av dessa felaktiga instruktioner och tron om yogapositioner verkar tyvärr ännu leva kvar i yogavärlden…

I inledningen av boken finns det också ett helt nytt kapitel om Nervsystemet som bland annat avhandlar det enteriska och somatiska nervsystemen, som jag uppskattade speciellt då den kunskapen som fanns samlad i kapitlet upplevde jag som uppdaterat och aktuell.

Vidare i boken kommer du fram kapitlet om ryggraden och om andningsdynamik som är rätt lika föregående upplagan men som var redan fantastiskt användbara då.

Boken är superfint illustrerad med teckningar som förklarar mycket pedagogiskt vilka muskler som aktiveras i varje position eller den anatomin som författarna går genom i sin text. Precis som i tidigare upplagor kan du nu också läsa vilka led -och muskelrörelser sker i varje yogaposition, vilket är verkligen av hjälp när du ska lära dig yogaanatomin.

Om jag fick välja att ställa en fråga till Leslie och Amy om nya boken idag och om jag fick framföra en önskan inför nästa upplagan av boken skulle jag vilja fråga varför inget ord nämns om fascia i boken. Även om fascia håller ihop kroppen och kan därför vara ett oanvändbart system när man går genom muskel och leds-anatomin som denna bok gör, kan vi inte längre blunda för fasciasystemet och jag upplever som åtminstone ett kapitel om detta kunde ha rymts i nya Yoga anatomi för att boken skulle känts 100% modern, även om jag vet att kunskapen om fascia inte hör till någon av de traditioner som författarna kommer ifrån.

Förutom detta, är nya upplagan av Yoga anatomi definitivt en bra upplagsbok att ha hemma om du undervisar yoga och om du har tidigare versioner, vill du ändå uppdatera dig då nya upplagan är verkligen omarbetad och värt att skaffas in.

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.