Livias Yoga
Yoga World
BokrecensionFasciaInspirationLinus Johanssonny bokrörlighet

Lärorik och inspirerande! Jag har läst Linus Johanssons nya bok “Rörlighet”

Läshösten börjar fantastiskt med en ny bok som är unik i sitt slag. Häng med när jag berättar om mina intryck över Linus Johanssons bok “Rörlighet”!

Det finns flera olika färdigheter som vi behöver träna och hålla igång under livet för att vår kropp ska hålla länge, men rörligheten är den färdighet i absolut som är viktigaste då den ligger till grunden för alla andra färdigheter. Med denna utgångspunkt kliver vi in i den nypublicerade boken “Rörlighet”, av pedagogiska och inspirerande fysioterapeuten och rörelseutvecklaren Linus Johansson. Linus skriver att rörligheten är den enda förmågan som vi faktiskt föds med medan andra förmågor som t ex styrka, snabbhet och smidighet behöver vi förvärva och lära in under livet. Däri är en bok tillägnad rörlighet en självklarhet.

Som i föregående böcker “Bindväv” och “Movement integration” genomsyras boken “Rorlighet” av en modern syn på kroppen. I sina böcker anammar Linus den holistiska principen enligt vilken kroppen är en odelbar och sammanhängande enhet. Även om vi behöver benämna de olika kroppsdelarna som de vore enskilda för att kunna kommunicera med varandra, är alla delar alltid integrerade med varandra i kroppen som alltid strävar efter att behålla sin egen spännings integritet enligt ännu en princip, tensegritets princip som också avhandlas i boken “Rörligheten”.

Boken “Rörlighet” består av två huvuddelar: första delen avhandlar teorin som rörlighets träningsmodeller och alla de många övningar som utgör del 2 av boken bygger på.

Foto av Linus Johansson

I den teoretiska delen kan du läsa på ett mycket tillgängligt sätt om hur rörlighets träning kan hjälpa till när musklerna känns stela eller korta. I strävan efter att förtydliga och förklara teorin på ett så bra sätt som möjligt tar Linus hjälp av en egen genomtänkt terminologi i boken; i stället för att tala om bara musklerna och fascia för sig, vilket skulle gå emot den holistiska modellen för kroppen, väljer författaren att prata om väv, ett begrepp som här indikerar alla vävnader vi har under huden. På liknande sätt väljer författaren att använda egna uttrycken “Hållen kort” och “hållen lång” istället för att beskriva känslan av stelhet och korthet i musklerna på ett mer konventionellt sätt.

Ett stort plus (faktiskt helt unikt!) i boken “Rörlighet” är att boken inte bara grundar sig på modern forskning utan också är försedd med referenser över de citerade vetenskapliga artiklarna direkt intill de meningarna som citeras. Detta är i min vetskap, idag ytterst ovanligt i populärvetenskapliga böcker och uppmuntrar de som vill förkovra sig eller fördjupa sig i delar av detta spännande ämne att gå direkt till de ursprungliga artiklar som är refererade.

Trots att boken bygger på och innehåller fakta från publicerade vetenskapliga artiklar, är boken inte på något sätt svårläst och det är väldigt lätt att hänga med i vad författaren menar. Dessutom är boken omformad så att alla kapitel hänger ihop på ett väldigt logiskt och pedagogiskt sätt vilket gör det lätt att följa med även om du inte vet så mycket om rörlighetsträning.

Genom att anamma ett vetenskapligt förhållningssätt och genom att vara tillgängligt -skriven vänder sig “Rörlighet” både till alla som vill lära dig mer om rörlighetsträning i allmänhet och till terapeuter och tränare som hjälper andra att förbättra sin rörelseförmåga.

Genom”Rörlighet” kan du alltså lära dig att föreslå och välja ut olika interventioner eller övningsprogram utifrån de observationer du gör av kroppen. Med hjälp av illustrativa teckningar och fotografier går Linus Johansson igenom de tre vanligaste kroppsmönstren: det asymmetriska, det pronerade och det supinerade. Utifrån studier och observationer av dessa mönstren, kan du sen välja ut, eller föreslå ifall du jobbar som tränare eller terapeut, övningar som syftar till att förbättra rörligheten i kroppen där detta behövs.

Fotot: Linus Johansson

Del 2 av boken “Rörlighet” bjuder på massa inspiration för alla oss som jobbar på olika sätt med träning och yoga, pilates mm. Här hittar du dels många statiska stretchingar och dels dynamiska stretchingar, som förklaras ingående genom fotografier försedda med pilar som visar rörelseriktningar för varje stretching. Totalt har boken försetts med hela 88 stycken rörlighetsövningar och 18 färdiga program.

Linus Johanssons nya “Rörlighet” är en inspirerande, lättläst och informativ bok som bör finnas i alla bokhyllor av de som har ett intresse i kroppens hälsa. Boken har redan fått en särskild plats i min bokhylla!

Du kan beställa boken från alla vanliga bokförsäljaren samt direkt från författaren HÄR

Lämna en kommentar

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.